+

Гуалиор > Княжество Гвалиор (1889 - 1942)

Година1pi½p¼A½AГодина
 -  - ¼A
¼A/o
½A१९९९१९९९
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९८६१९८६
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९७४१९७४
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९७०१९७०
 - ½p¼A - १९५८१९५८
 - ½p¼A - १९५७१९५७
 - ½p¼A - १९५६१९५६
1pi -  -  - १९५५१९५५
 -  - ¼A - १९५४१९५४
 -  - ¼A - १९५३१९५३
1pi½p¼A½A१९४६१९४६
Парична система: 1 рупия = 16 анни = 64 пайса = 192 пая
1pi - 1 пай
½p - ½ пайс
¼A - ¼ анна
½A - ½ анна
uCoin