+

Гвиана > Кооперативна република Гвиана (1966 - 2015)

Разнообразие
6
Монетния двор комплект
×
Година1c5c10c25c50c$1$5$10Година
 -  -  -  -  - $1$5 - 2015
 -  -  -  -  -  -  - $102013
 -  -  -  -  - $1$5 - 2012
 -  -  -  -  - $1$5$102011
 -  -  -  -  -  - $5$102009
 -  -  -  -  - $1$5 - 2008
 -  -  -  -  -  -  - $102007
 -  -  -  -  - $1$5 - 2005
 -  -  -  -  - $1$5 - 2002
 -  -  -  -  - $1 -  - 2001
 -  -  -  -  - $1$5$101996
1c5c10c25c -  -  -  - 1992
1c5c10c25c -  -  -  - 1991
 - 5c10c25c -  -  -  - 1990
1c5c10c25c -  -  -  - 1989
1c5c10c25c -  -  -  - 1988
1c5c10c25c -  -  -  - 1987
 - 5c10c25c -  -  -  - 1986
1c5c10c25c -  -  -  - 1985
 -  -  - 25c -  -  -  - 1984
1c -  -  -  -  -  -  - 1983
1c5c10c25c -  -  -  - 1982
1c5c10c25c -  -  -  - 1981
1c/c
1c/f
5c/c
5c/f
10c/c
10c/m
25c50c$1 -  - 1980
1c/c
1c/f
5c/c
5c/f
10c/c
10c/m
25c50c$1 -  - 1979
1c/c
1c/f
5c/c
5c/f
10c/c
10c/m
25c/c
25c/e
50c$1$5 - 1978
1c/c
1c/f
5c/c
5c/f
10c/c
10c/m
25c/c
25c/e
50c$1 - $101977
1c/c
1c/f
5c/c
5c/f
10c/c
10c/m
25c/c
25c/e
50c$1$5$101976
1c5c - 25c -  -  -  - 1975
1c5c10c25c -  -  -  - 1974
1c - 10c -  -  -  -  - 1973
1c5c - 25c -  -  -  - 1972
1c -  -  -  -  -  -  - 1971
1c -  -  -  -  -  -  - 1970
1c -  -  -  -  -  -  - 1969
1c5c10c25c50c -  -  - 1967
Парична система: 1 долар = 100 цента
1c - 1 цент
5c - 5 цента
10c - 10 цента
25c - 25 цента
50c - 50 цента
$1 - 1 долар
$5 - 5 долара
$10 - 10 долара
uCoin