+

Британска Гвиана > Паунд (1891 - 1945)

Номинал
Година4dГодина
4d1910
Парична система: 1 паунд = 20 шилинга = 240 пенса
4d - 4 пенса
uCoin