+

Гватемала > Република Гватемала (1925 - 1948)

Разновидности
2
Година½c1c2c5c10c25c¼Q½Q1Q5Q10Q20QГодина
 - 1c - 5c10c - ¼Q -  -  -  -  - 1949
 - 1c - 5c10c - ¼Q -  -  -  -  - 1948
 - 1c - 5c10c - ¼Q -  -  -  -  - 1947
½c1c -  -  -  - ¼Q -  -  -  -  - 1946
 -  -  - 5c10c -  -  -  -  -  -  - 1945
 - 1c2c5c10c -  -  -  -  -  -  - 1944
 - 1c2c5c10c25c -  -  -  -  -  - 1943
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1939
 - 1c - 5c10c -  -  -  -  -  -  - 1938
 -  -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  - 1937
 - 1c -  - 10c -  -  -  -  -  -  - 1936
 - 1c - 5c10c -  -  -  -  -  -  - 1934
 - 1c - 5c10c -  -  -  -  -  -  - 1933
½c1c2c5c10c -  -  -  -  -  -  - 1932
 - 1c - 5c10c - ¼Q -  -  -  -  - 1929
 -  -  - 5c10c - ¼Q -  -  -  -  - 1928
 -  -  -  -  -  - ¼Q -  - 5Q10Q20Q1926
 - 1c - 5c10c - ¼Q½Q1Q -  -  - 1925
Парична система: 1 кецал = 100 сентавос
½c - ½ сентаво
1c - 1 сентаво
2c - 2 сентавос
5c - 5 сентавос
10c - 10 сентавос
25c - 25 сентавос
¼Q - ¼ кетцал
½Q - ½ кетцал
1Q - 1 кетцал
5Q - 5 кетцала
10Q - 10 кетцала
20Q - 20 кетцала
uCoin