+

Германия > Федерална република (1990 - 2001)

Разновидности
417
Монетния двор комплект
×
Година1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DMГодина
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM2001
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM2000
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1999
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1998
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1997
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1996
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1995
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1994
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1993
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1992
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1991
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1990
Парична система: 1 марка = 100 пфенига
1pf - 1 пфениг
2pf - 2 пфенига
5pf - 5 пфенига
10pf - 10 пфенига
50pf - 50 пфенига
1DM - 1 марка
5DM - 5 марки
uCoin