+

Германия > Ваймарска република (Рентенмарка) (1923 - 1929)

Разновидности
54
Монетния двор комплект
×
Година
Година1rpf2rpf5rpf10rpf50rpfГодина
1rpf -  -  -  - 1929
1rpf -  - 10rpf - 1925
1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf1924
1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf1923
Парична система: 1 рентна марка = 100 рентни пфенига
1rpf - 1 рентпфениг
2rpf - 2 рентпфенига
5rpf - 5 рентпфенига
10rpf - 10 рентпфенига
50rpf - 50 рентпфенига
uCoin