+

Германия > Ваймарска република (Марка) (1919 - 1925)

Разновидности
53
Година50pf1DM3DM200DM500DMГодина
 - 1DM3DM -  - 1925
 - 1DM3DM -  - 1924
 -  -  - 200DM500DM1923
50pf - 3DM -  - 1922
50pf -  -  -  - 1921
50pf -  -  -  - 1920
50pf -  -  -  - 1919
Парична система: 1 марка = 100 пфенига
50pf - 50 пфенига
1DM - 1 марка
3DM - 3 марки
200DM - 200 марки
500DM - 500 марки
uCoin