+

Германия - ГДР > Германска демократична република (ГДР) (1948 - 1990)

Разновидности
18
Монетния двор комплект
×
Година1pf10pf20pf50pf1MГодина
1pf10pf20pf50pf1M1973
Парична система: 1 марка = 100 пфенига
1pf - 1 пфениг
5pf - 5 пфенига
10pf - 10 пфенига
20pf - 20 пфенига
50pf - 50 пфенига
1M - 1 марка
2M - 2 марки
uCoin