+

Германска Нова Гвинея > Германска колония (1885 - 1915)

Година
Година1pf2pf10pf½DM1DM2DM5DM10DM20DMГодина
 -  -  -  -  -  -  - 10DM20DM1895
1pf2pf10pf½DM1DM2DM5DM -  - 1894
Парична система: 1 марка = 100 пфенига
1pf - 1 пфениг
2pf - 2 пфенига
10pf - 10 пфенига
½DM - ½ марка
1DM - 1 марка
2DM - 2 марки
5DM - 5 марки
10DM - 10 марки
20DM - 20 марки
uCoin