+

Германска империя > Валдек и Пърмонт (1871 - 1918)

Година
Година5DM20DMГодина
5DM20DM1903
Парична система: 1 марка = 100 пфенига
5DM - 5 марки
20DM - 20 марки
uCoin