+

Германска империя > Ройс млада линия (1871 - 1918)

Година
Година2DM10DM20DMГодина
2DM -  - 1884
 - 10DM - 1882
 -  - 20DM1881
Парична система: 1 марка = 100 пфенига
2DM - 2 марки
10DM - 10 марки
20DM - 20 марки
uCoin