+

Германска империя > Бремен (1871 - 1918)

Година
Година2DM5DM10DM20DMГодина
 -  - 10DM - 1907
 - 5DM - 20DM1906
2DM -  -  - 1904
Парична система: 1 марка = 100 пфенига
2DM - 2 марки
5DM - 5 марки
10DM - 10 марки
20DM - 20 марки
uCoin