+

Германска империя > Липе (1871 - 1918)

Година
Година2DM3DMГодина
 - 3DM1913
2DM - 1906
Парична система: 1 марка = 100 пфенига
2DM - 2 марки
3DM - 3 марки
uCoin