+

Германска Източна Африка > Рупия (1904 - 1916)

Разновидности
28
Година½h1h5h10h20h¼Rp½Rp1Rp15RpГодина
 -  - 5h - 20h/Br
20h/Cu
 -  -  - 15Rp1916
 -  - 5h10h - ¼Rp½Rp1Rp - 1914
 - 1h5h -  - ¼Rp½Rp1Rp - 1913
 - 1h -  -  - ¼Rp½Rp1Rp - 1912
 - 1h - 10h -  -  - 1Rp - 1911
 - 1h - 10h - ¼Rp½Rp1Rp - 1910
 - 1h5h10h - ¼Rp½Rp1Rp - 1909
 - 1h5h10h -  -  - 1Rp - 1908
 - 1h -  -  - ¼Rp½Rp1Rp - 1907
½h1h -  -  - ¼Rp½Rp1Rp - 1906
½h1h -  -  -  -  - 1Rp - 1905
½h1h -  -  - ¼Rp½Rp1Rp - 1904
Парична система: 1 рупия = 100 хелера
½h - ½ хелера
1h - 1 хелер
5h - 5 хелера
10h - 10 хелера
20h - 20 хелера
¼Rp - ¼ рупия
½Rp - ½ рупия
1Rp - 1 рупия
15Rp - 15 рупии
uCoin