+

Грузия > Република Грузия (1993 - 2019)

Година
Година1t2t5t10t20t50t1L2LГодина
 -  -  -  -  - 50t1L2L2006
1t2t5t10t20t50t -  - 1993
Парична система: 1 лари = 100 тетри
1t - 1 тетри
2t - 2 тетри
5t - 5 тетри
10t - 10 тетри
20t - 20 тетри
50t - 50 тетри
1L - 1 лари
2L - 2 лари
uCoin