+

Френска Западна Африка > Френска колониална империя (1944 - 1958)

Година50c1F2F5F10F25FГодина
 -  -  -  - 10F25F1957
 -  -  - 5F10F25F1956
 - 1F2F -  -  - 1955
 - 1F2F -  -  - 1948
50c1F -  -  -  - 1944
Парична система: 1 франк = 100 сантима
50c - 50 сантима
1F - 1 франк
2F - 2 франка
5F - 5 франка
10F - 10 франка
25F - 25 франка
uCoin