+

Френска Гвиана > Френска колония (1780 - 1846)

Година2s3s10cГодина
 - 3s10c1846
 -  - 10c1818
2s -  - 1816
2s -  - 1790
2s -  - 1789
2s -  - 1788
2s -  - 1787
2s -  - 1786
2s -  - 1783
2s -  - 1782
2s3s - 1781
2s -  - 1780
2s - 2 соу
3s - 3 соу
10c - 10 сантима
uCoin