+

Френска Гвиана > Френска колония (1780 - 1846)

Сортиране: Година
Година2s10cГодина
 - 10c1846
 - 10c1818
2s - 1816
2s - 1790
2s - 1789
2s - 1788
2s - 1787
2s - 1786
2s - 1783
2s - 1782
2s - 1781
2s - 1780
2s - 2 соу
3s - 3 соу
10c - 10 сантима
uCoin