+

Френска Екваториална Африка > Френска колониална империя (1942 - 1958)

Година
Година5c10c25c50c1F2F5F10F25FГодина
 -  -  -  -  -  - 5F10F25F1958
 -  -  -  - 1F2F -  -  - 1948
5c10c25c50c1F -  -  -  - 1943
 -  -  - 50c1F -  -  -  - 1942
Парична система: 1 франк = 100 сантима
5c - 5 сантима
10c - 10 сантима
25c - 25 сантима
50c - 50 сантима
1F - 1 франк
2F - 2 франка
5F - 5 франка
10F - 10 франка
25F - 25 франка
uCoin