+

Френска Кохинхина > Френска колониална империя (1875 - 1885)

Монетния двор комплект
×
Година
Година1s2s1c10c20c50cГодина
 -  - 1c10c20c50c1885
 -  - 1c10c20c50c1884
 - 2s1c10c20c50c1879
1s -  -  -  -  - 1875
Парична система: 1 пиастър = 100 сантима = 500 сапека
1s - 1 сапек
2s - 2 сапека
1c - 1 сантим
10c - 10 сантима
20c - 20 сантима
50c - 50 сантима
uCoin