+

Франция > Първа република (1794 - 1803)

Разновидности
219
Година1c3c5c1d2d¼F½F1F2F5F20F40FГодина
 -  -  -  -  - ¼F½F1F2F5F20F40FAN12AN12
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F/H
5F/N
20F40FAN11AN11
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5F -  - AN10AN10
 -  - 5c1d -  -  -  -  - 5F -  - L'AN9L'AN9
1c - 5c1d -  -  -  -  - 5F -  - L'AN8L'AN8
1c - 5c1d -  -  -  -  - 5F -  - L'AN7L'AN7
1c - 5c1d -  -  -  -  - 5F -  - L'AN6L'AN6
 - 3c5c/⌀23
5c/⌀28
1d/D
1d/UD
2d -  -  -  - 5F -  - L'AN5L'AN5
 - 3c5c1d/D
1d/UD
2d -  -  -  - 5F -  - L'AN4L'AN4
Парична система: 1 франк = 100 сантима
1c - 1 сантим
3c - 3 сантима
5c - 5 сантима
1d - 1 десим
2d - 2 десима
¼F - ¼ франк
½F - ½ франк
1F - 1 франк
2F - 2 франка
5F - 5 франка
20F - 20 франка
40F - 40 франка
uCoin