+

Франция > Първа република (1794 - 1802)

Разновидности
148
Година1c3c5c1d2d5FГодина
 -  -  -  -  - 5FAN11AN11
 -  -  -  -  - 5FAN10AN10
 -  - 5c1d - 5FL'AN9L'AN9
1c - 5c1d - 5FL'AN8L'AN8
1c - 5c1d - 5FL'AN7L'AN7
1c - 5c1d - 5FL'AN6L'AN6
 - 3c5c/⌀23
5c/⌀28
1d/D
1d/UD
2d5FL'AN5L'AN5
 - 3c5c1d/D
1d/UD
2d5FL'AN4L'AN4
Парична система: 1 франк = 100 сантима
1c - 1 сантим
3c - 3 сантима
5c - 5 сантима
1d - 1 десим
2d - 2 десима
5F - 5 франка
uCoin