+

Франция > Втора република (1848 - 1851)

Разновидности
30
Година
Година1c20c50c1F2F5F10F20FГодина
1c20c50c1F2F5F10F20F1851
1c20c50c1F2F5F10F20F1850
1c20c50c1F2F5F/old
5F/new
 - 20F/new
20F/old
1849
1c -  -  -  - 5F - 20F1848
Парична система: 1 франк = 100 сантима
1c - 1 сантим
20c - 20 сантима
50c - 50 сантима
1F - 1 франк
2F - 2 франка
5F - 5 франка
10F - 10 франка
20F - 20 франка
uCoin