+

Франция > Вишистка Франция (État Français) (1941 - 1944)

Разновидности
15
Монетния двор комплект
×
Година
Година10c20c50c1F2F5FГодина
10c20c/Fe
20c/Zn
50c1F2F - 1944
10c/old
10c/new
20c50c1F2F - 1943
10c20c50c1F -  - 1942
10c20c/20
20c/VINGT
 -  -  - 5F1941
Парична система: 1 франк = 100 сантима
10c - 10 сантима
20c - 20 сантима
50c - 50 сантима
1F - 1 франк
2F - 2 франка
5F - 5 франка
uCoin