+

Франция > Френска империя (1803 - 1815)

Разновидности
695
Година5c10c1d¼F½F1F2F5F20F40FГодина
 -  - 1d/L
1d/N
 -  -  -  - 5F20F - 1815
 -  - 1d/L
1d/N
 - ½F1F2F5F/L XVIII
5F/N I
20F/L XVIII
20F/N I
 - 1814
 -  -  -  - ½F1F2F5F20F40F1813
 -  -  -  - ½F1F2F5F20F40F1812
 -  -  -  - ½F1F2F5F20F40F1811
 - 10c -  - ½F1F2F5F20F40F1810
 - 10c - ¼F½F1F2F5F20F40F1809
5c10c - ¼F½F1F2F5F20F40F1808
 - 10c - ¼F/new
¼F/oB
¼F/oS
½F/new
½F/oB
½F/oS
1F/new
1F/oB
1F/oS
2F/new
2F/oB
2F/oS
5F/new
5F/oB
5F/oS
20F/new
20F/old
40F/new
40F/old
1807
 -  -  - ¼F½F1F2F5F20F40F1806
 -  -  - ¼F½F1F2F5F20F40FAN14AN14
 -  -  - ¼F½F1F2F5F20F40FAN13AN13
 -  -  - ¼F½F1F2F5F20F - AN12AN12
Парична система: 1 франк = 100 сантима
5c - 5 сантима
10c - 10 сантима
1d - 1 десим
¼F - ¼ франк
½F - ½ франк
1F - 1 франк
2F - 2 франка
5F - 5 франка
20F - 20 франка
40F - 40 франка
uCoin