+

Финландия > Император Николай II (1895 - 1917)

Разнообразие
Сортиране: Година
Година1p5p10p25p50p1mk2mk10mk20mkГодина
1p5p/Eagle
5p/NII
10p/Eagle
10p/NII
25p
25p/♔
50p
50p/♔
 -  -  -  - 1917
1p5p10p25p50p -  -  -  - 1916
1p5p10p25p50p1mk -  -  - 1915
1p5p10p - 50p -  -  -  - 1914
1p5p10p25p -  -  - 10mk20mk1913
1p5p10p -  -  -  -  - 20mk1912
1p5p10p - 50p -  -  - 20mk1911
 - 5p10p25p -  -  -  - 20mk1910
1p - 10p25p -  -  -  -  - 1909
1p5p10p25p50p1mk2mk -  - 1908
1p5p10p25p50p1mk2mk -  - 1907
1p5p - 25p -  - 2mk -  - 1906
1p5p10p -  -  - 2mk10mk - 1905
1p -  -  -  -  -  - 10mk20mk1904
1p -  -  -  -  -  -  - 20mk1903
1p -  - 25p -  -  -  -  - 1902
1p5p - 25p -  -  -  -  - 1901
1p - 10p -  -  -  -  -  - 1900
1p5p10p25p -  -  -  -  - 1899
1p5p10p25p -  -  -  -  - 1898
 - 5p10p25p -  -  -  -  - 1897
 - 5p10p -  -  -  -  -  - 1896
1p - 10p -  -  -  -  -  - 1895
Парична система: 1 марка = 100 пенита
1p - 1 пени
5p - 5 пенита
10p - 10 пенита
25p - 25 пенита
50p - 50 пенита
1mk - 1 марка
2mk - 2 марки
10mk - 10 марки
20mk - 20 марки
uCoin