+

Етиопия > Император Менелик II (1889 - 1931)

Разновидности
2
Година1/100Br¼g1/32Br½g1g⅛Br¼Br½Br1Br¼W½W1WГодина
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½W1W፲፱፻፳፫፲፱፻፳፫
 -  -  -  - 1g - ¼Br - 1Br -  -  - ፲፷፻፺፭፲፷፻፺፭
 -  -  -  -  -  -  -  - 1Br -  -  - ፲፷፻፺፪፲፷፻፺፪
 -  -  -  - 1g -  -  -  -  -  -  - ፲፷፻፺፩፲፷፻፺፩
1/100Br - 1/32Br
1/32Br/l
 - 1g
1g/A
 - ¼Br
¼Br/A
½Br
½Br/A
1Br¼W½W1W፲፷፻፹፱፲፷፻፹፱
 - ¼g - ½g1g⅛Br¼Br½Br1Br -  -  - ፲፷፻፹፷፲፷፻፹፷
 -  -  -  -  - ⅛Br¼Br½Br1Br -  -  - ፲፷፻፹፯፲፷፻፹፯
Парична система: 1 уерк = 4 бира = 32 герша
¼g - ¼ герш
½g - ½ герш
1g - 1 герш
1/100Br - 1/100 бир
1/32Br - 1/32 бир
⅛Br - ⅛ бир
¼Br - ¼ бир
½Br - ½ бир
1Br - 1 бир
¼W - ¼ уерк
½W - ½ уерк
1W - 1 уерк
uCoin