+

Етиопия > Федерална демократична република (1977 - 2016)

Разновидности
4
Монетния двор комплект
×
Година1s5s10s25s50s1BГодина
 -  -  - 25s50s1B፳፻፰፳፻፰
 - 5s10s25s50s - ፳፻፬፳፻፬
 -  -  -  -  - 1B፳፻፪፳፻፪
 - 5s10s25s50s - ፪ ሺ ህ፪ ሺ ህ
 - 5s -  -  -  - ፲፱፻፺፱፲፱፻፺፱
 - 5s10s -  -  - ፲፱፻፺፰፲፱፻፺፰
1s - 10s25s50s - ፲፱፻፺፯፲፱፻፺፯
1s5s10s25s50s - ፲፱፻፺፮፲፱፻፺፮
1s5s/Br
5s/St
10s/Br
10s/St
25s/Br
25s/St
50s/CuNi
50s/St
 - ፲፱፻፷፱፲፱፻፷፱
Парична система: 1 бир = 100 сантима
1s - 1 сантим
5s - 5 сантима
10s - 10 сантима
25s - 25 сантима
50s - 50 сантима
1B - 1 бир
uCoin