+

Естония > Европейски съюз (Евро) (2011 - 2018)

Разнообразие
Сортиране: Година
Година1c2c5c10c20c50c€1€2Година
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c5c - 20c -  -  - 2017
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c -  -  -  -  -  - 2015
1c2c -  -  -  -  -  - 2012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
Парична система: 1 евро = 100 цента
1c - 1 цент
2c - 2 цента
5c - 5 цента
10c - 10 цента
20c - 20 цента
50c - 50 цента
€1 - 1 евро
€2 - 2 евро
uCoin