+

Египет > Султан Абдул Азис (1861 - 1875)

Разновидности
138
Година
Година4p10p20p40p1q2½q5q10q20q25q50q100qГодина
4p10p/Ag-n
10p/Ag-o
10p/Br
20p/Ag-n
20p/Ag-o
20p/Br
20p/Cu
40p
40p/f
1q/n
1q/o
2½q/٤
2½q/n
2½q/o
5q/Ag
5q/Ag-n
5q/Ag-o
5q/Au
10q/Ag
10q/Ag-n
10q/Ag-o
10q/Au
20q/Ag-n
20q/Ag-o
25q50q100q١٢٧٧١٢٧٧
Парична система: 1 кирш = 40 пари
4p - 4 пари
10p - 10 пари
20p - 20 пари
40p - 40 пари
1q - 1 кирш
2½q - 2½ кирша
5q - 5 кирша
10q - 10 кирша
20q - 20 кирша
25q - 25 кирша
50q - 50 кирша
100q - 100 кирша
uCoin