+

Египет > Султанат Египет (1916 - 1921)

Разновидности
17
Година
Година½m1m2m5m10m2Pt5Pt10Pt20Pt100PtГодина
 -  -  -  -  - 2Pt5Pt10Pt -  - ١٣٣٨١٣٣٨
½m1m2m5m10m2Pt5Pt10Pt/H
10Pt
20Pt/H
20Pt
 - ١٣٣٥١٣٣٥
 -  - 2m5m10m2Pt5Pt10Pt20Pt100Pt١٣٣٤١٣٣٤
Парична система: 1 паунд = 100 пиастъра = 1000 милема
½m - ½ милем
1m - 1 милем
2m - 2 милема
5m - 5 милема
10m - 10 милема
2Pt - 2 пиастъра
5Pt - 5 пиастъра
10Pt - 10 пиастъра
20Pt - 20 пиастъра
100Pt - 100 пиастъра
uCoin