+

Египет > Република Египет (1953 - 1958)

Разновидности
12
Година1m5m10m5Pt10Pt20PtГодина
1m5m10m -  -  - ١٣٧٧١٣٧٧
1m/Lo
1m/S
5m10m5Pt10Pt - ١٣٧٦١٣٧٦
1m/Lo
1m/S
1m/So
5m10m5Pt10Pt20Pt١٣٧٥١٣٧٥
1m/S
1m/So
5m10m/L
10m/S
 - 10Pt - ١٣٧٤١٣٧٤
1m/S
1m/So
5m10m -  -  - ١٣٧٣١٣٧٣
Парична система: 1 паунд = 100 пиастъра = 1000 милема
1m - 1 милем
5m - 5 милема
10m - 10 милема
5Pt - 5 пиастъра
10Pt - 10 пиастъра
20Pt - 20 пиастъра
uCoin