+

Египет > Обединена арабска република (1958 - 1971)

Монетния двор комплект
×
Година1m2m5m10m5Pt10Pt20PtГодина
 -  - 5m10m5Pt10Pt - ١٩٦٧١٩٦٧
1m2m5m10m5Pt10Pt20Pt١٩٦٦١٩٦٦
 - 2m -  -  -  -  - ١٩٦٢١٩٦٢
1m - 5m10m5Pt10Pt20Pt١٩٦٠١٩٦٠
 -  -  - 10m
10m/مصر
 -  -  - ١٩٥٨١٩٥٨
Парична система: 1 паунд = 100 пиастъра = 1000 милема
1m - 1 милем
2m - 2 милема
5m - 5 милема
10m - 10 милема
5Pt - 5 пиастъра
10Pt - 10 пиастъра
20Pt - 20 пиастъра
uCoin