+

Демерара и Есекибо > Британска колониална империя (1808 - 1835)

Разновидности
8
Година½s1s⅛G¼G½G3b1G2G3GГодина
 -  - ⅛G¼G½G - 1G -  - 1835
 -  -  - ¼G -  -  -  -  - 1833
 -  - ⅛G¼G½G - 1G2G3G1832
 -  -  - ¼G½G - 1G2G3G1816
½s1s -  -  -  -  -  -  - 1813
 -  -  - ¼G½G - 1G2G3G1809
 -  -  -  -  - 3b -  -  - 1808
 -  -  -  -  -  -  -  - 3G1803
 -  -  -  -  -  -  -  - 3G1796
 -  -  -  -  -  -  -  - 3G1791
Парична система: 1 гулден = 20 стивера
½s - ½ стивер
1s - 1 стивер
3b - 3 бита
⅛G - ⅛ гулден
¼G - ¼ гулден
½G - ½ гулден
1G - 1 гулден
2G - 2 гулдена
3G - 3 гулдена
uCoin