+

Чехословакия > Чехословашка социалистическа република (ЧССР) (1960 - 1990)

Разновидности
4
Монетния двор комплект
×
Година5h10h20h1Kčs2Kčs5KčsГодина
5h10h20h1Kčs2Kčs5Kčs1975
Парична система: 1 крона = 100 хелера
1h - 1 хелер
3h - 3 хелера
5h - 5 хелера
10h - 10 хелера
20h - 20 хелера
25h - 25 хелера
50h - 50 хелера
1Kčs - 1 крона
2Kčs - 2 крони
3Kčs - 3 крони
5Kčs - 5 крони
uCoin