+

Чехословакия > Първа република (1919 - 1938)

Година2h5h10h20h25h50h1Kčs5Kčs10Kčs20KčsГодина
 - 5h10h20h -  - 1Kčs5Kčs -  - 1938
 -  - 10h20h -  - 1Kčs5Kčs -  - 1937
 -  - 10h -  -  -  -  -  -  - 1936
 -  - 10h -  -  -  -  -  -  - 1935
 -  - 10h -  -  -  -  -  - 20Kčs1934
 -  - 10h20h25h -  -  - 10Kčs20Kčs1933
 - 5h10h -  -  -  - 5Kčs10Kčs - 1932
 - 5h10h20h - 50h - 5Kčs10Kčs - 1931
 - 5h10h20h -  - 1Kčs5Kčs10Kčs - 1930
 - 5h10h20h -  - 1Kčs5Kčs -  - 1929
 - 5h10h20h -  -  - 5Kčs -  - 1928
 - 5h10h20h - 50h - 5Kčs -  - 1927
 - 5h10h20h - 50h - 5Kčs -  - 1926
2h5h10h20h - 50h1Kčs5Kčs -  - 1925
2h - 10h20h - 50h1Kčs -  -  - 1924
2h5h10h -  -  - 1Kčs -  -  - 1923
 -  - 10h20h - 50h1Kčs -  -  - 1922
 -  -  - 20h - 50h -  -  -  - 1921
Парична система: 1 крона = 100 хелера
2h - 2 хелера
5h - 5 хелера
10h - 10 хелера
20h - 20 хелера
25h - 25 хелера
50h - 50 хелера
1Kčs - 1 крона
5Kčs - 5 крони
10Kčs - 10 крони
20Kčs - 20 крони
uCoin