+

Кипър > Кралица Виктория (1879 - 1901)

Разновидности
6
Година¼p½p1p3p4½p9p18pГодина
¼p -  - 3p4½p9p18p1901
¼p½p1p -  -  -  - 1900
¼p -  -  -  -  -  - 1898
 - ½p1p -  -  -  - 1896
¼p - 1p -  -  -  - 1895
 - ½p1p -  -  -  - 1891
 - ½p1p -  -  -  - 1890
 - ½p1p -  -  -  - 1889
¼p½p1p -  -  -  - 1887
 - ½p1p -  -  -  - 1886
¼p½p1p -  -  -  - 1885
¼p½p1p -  -  -  - 1884
¼p½p1p -  -  -  - 1882
¼p½p1p -  -  -  - 1881
¼p -  -  -  -  -  - 1880
¼p½p1p -  -  -  - 1879
Парична система: 1 шилинг = 9 пиастъра
¼p - ¼ пиастър
½p - ½ пиастър
1p - 1 пиастър
3p - 3 пиастъра
4½p - 4½ пиастъра
9p - 9 пиастъра
18p - 18 пиастъра
uCoin