+

Кипър > Крал Едуард VII (1902 - 1910)

Година
Година¼p½p1p9p18pГодина
¼p½p1p -  - 1908
 -  -  - 9p18p1907
¼p -  -  -  - 1905
¼p -  -  -  - 1902
Парична система: 1 шилинг = 9 пиастъра
¼p - ¼ пиастър
½p - ½ пиастър
1p - 1 пиастър
9p - 9 пиастъра
18p - 18 пиастъра
uCoin