+

Свободна държава Конго > Свободна държава Конго (1885 - 1908)

Година1c2c5c10c20c50c1F2F5FГодина
 -  - 5c10c20c -  -  -  - 1908
 -  - 5c10c20c -  -  -  - 1906
 -  -  -  -  - 50c1F2F5F1896
 -  - 5c10c - 50c1F2F5F1894
 -  -  -  -  - 50c1F2F5F1891
 -  -  - 10c -  -  -  -  - 1889
1c2c5c10c -  -  -  -  - 1888
1c2c5c10c - 50c1F2F5F1887
Парична система: 1 франк = 100 сантима
1c - 1 сантим
2c - 2 сантима
5c - 5 сантима
10c - 10 сантима
20c - 20 сантима
50c - 50 сантима
1F - 1 франк
2F - 2 франка
5F - 5 франка
uCoin