+

Колумбия > Гранадска конфедерация (1858 - 1863)

Разновидности
6
Монетния двор комплект
×
Година¼d½d¼R1d½R2R$1$2$10$20Година
¼d - ¼R - ½R2R -  - $10 - 1862
¼d½d¼R -  -  - $1 - $10 - 1861
¼d½d¼R1d -  - $1$2$10 - 1860
 - ½d¼R1d -  - $1$2$10$201859
 -  -  -  -  -  -  -  - $10 - 1858
Парична система: 1 песо = 100 сентавос
¼d - ¼ десимо
½d - ½ десимо
1d - 1 десимо
¼R - ¼ реал
½R - ½ реал
2R - 2 реала
$1 - 1 песо
$2 - 2 песос
$10 - 10 песос
$20 - 20 песос
uCoin