+

Колумбия > Република Колумбия (1886 - 1914)

Разновидности
4
Година1 p/m2 p/m2½c5c5 p/m10c5d20c50cГодина
1 p/m -  -  -  -  -  -  -  - 1916
1 p/m2 p/m -  - 5 p/m -  -  -  - 1914
1 p/m -  -  - 5 p/m -  -  -  - 1913
1 p/m -  -  - 5 p/m -  -  -  - 1912
1 p/m -  -  -  -  -  -  -  - 1911
1 p/m2 p/m -  -  -  -  -  -  - 1910
 -  -  -  - 5 p/m -  -  -  - 1909
 -  -  -  -  -  -  -  - 50c1908
1 p/m2 p/m -  - 5 p/m -  -  - 50c1907
 -  -  -  -  -  -  -  - 50c1906
 -  - 2½c5c/Ag
5c/CuNi
 -  -  -  - 50c1902
 -  -  -  -  -  -  -  - 50c1899
 -  -  -  -  -  -  -  - 50c1898
 -  -  -  -  - 10c - 20c - 1897
 -  -  -  -  -  -  -  - 50c1889
 -  -  - 5c -  - 5d/DLL
5d/DPL
 - 50c1888
 -  -  -  -  -  - 5d - 50c1887
 -  -  - 5c/B
5c/S
 -  -  -  -  - 1886
Парична система: 1 песо = 100 сентавос
1 p/m - 1 песо (papel moneda)
2 p/m - 2 песос (papel moneda)
2½c - 2½ сентавос
5c - 5 сентавос
5 p/m - 5 песос (papel moneda)
10c - 10 сентавос
20c - 20 сентавос
50c - 50 сентавос
5d - 5 десимос
uCoin