+

Китай - Империя > Провинция Хунан /HU-NAN/ (1898 - 1906)

Разновидности
4
Година
Година10c3.6c7.2c3m6cГодина
10c/F
10c/S
3.6c - 3m6c1902
 -  - 7.2c - 亥己亥己
 -  - 7.2c - 戌戊戌戊
10c - 10 каш
3.6c - 3.6 кандарини
7.2c - 7.2 кандарини
3m6c - 3 мейса 6 кандарини
uCoin