+

Китай - Японски > Пекин (1941 - 1943)

Година
Година1f5f1JГодина
1f5f1J年二十三國民華中年二十三國民華中
1f5f1J年一十三國民華中年一十三國民華中
1f5f1J年十三國民華中年十三國民華中
Парична система: 1 дзяо = 10 фена = 100 ли
1f - 1 фен
5f - 5 фена
1J - 1 дзяо
uCoin