+

Камерун > Централноафрикански CFA франк (1974 - 2018)

Година100₣500₣Година
 - 500₣1988
100₣500₣1986
 - 500₣1985
100₣ - 1984
100₣ - 1983
100₣ - 1982
100₣ - 1980
100₣ - 1975
Парична система: 1 франк = 100 сантима
100₣ - 100 франка
500₣ - 500 франка
uCoin