+

Камбоджа > Първи риел (1953 - 1975)

Година
Година10s10c20s20c50s50cГодина
10s - 20s - 50s - 1959
 - 10c - 20c - 50c1953
Парична система: 1 риел = 100 сена = 100 сантима
10s - 10 сена
10c - 10 сантима
20s - 20 сена
20c - 20 сантима
50s - 50 сена
50c - 50 сантима
uCoin