+

Босна и Херцеговина > Босна и Херцеговина (1998 - 2017)

Монетния двор комплект
×
Година5f10f20f50f1KM2KM5KMГодина
5f10f20f50f1KM -  - 2017
5f10f20f50f1KM -  - 2013
5f10f -  -  -  -  - 2011
 -  - 20f - 1KM - 5KM2009
5f10f20f - 1KM2KM - 2008
 - 10f20f50f1KM -  - 2007
 -  -  -  - 1KM -  - 2006
5f -  -  -  -  - 5KM2005
 - 10f20f -  -  -  - 2004
 -  -  -  -  - 2KM - 2003
 -  -  -  - 1KM -  - 2002
 - 10f20f50f1KM2KM - 2000
 - 10f20f50f -  -  - 1998
Парична система: 1 конвертируема марка = 100 фенинга
5f - 5 фенинга
10f - 10 фенинга
20f - 20 фенинга
50f - 50 фенинга
1KM - 1 марка
2KM - 2 марки
5KM - 5 марки
uCoin