+

Белгия > Европейски съюз (Евро) (1999 - 2019)

Монетния двор комплект
×
Година1c2c5c10c20c50c€1€2Година
1c2c5c10c20c50c€1€22007
Парична система: 1 евро = 100 цента
1c - 1 евроцент
2c - 2 евроцента
5c - 5 евроцента
10c - 10 евроцента
20c - 20 евроцента
50c - 50 евроцента
€1 - 1 евро
€2 - 2 евро
uCoin