+

Азорски острови > Автономен регион Азорски острови (1843 - 1901)

Година5Rs10Rs20RsГодина
5Rs10Rs - 1901
5Rs -  - 1880
5Rs10Rs20Rs1866
5Rs10Rs20Rs1865
5Rs10Rs20Rs1843
5Rs - 5 рейса
10Rs - 10 рейса
20Rs - 20 рейса
uCoin