+

Австрийска Нидерландия > Флорин (1790 - 1790)

Година
Година1l2l10s1Fl3Fl14FlГодина
1l2l10s/DOMINI
10s/MON
1Fl/DOMINI
1Fl/MON
3Fl14Fl1790
Парична система: 1 флорин = 20 сола = 80 лиярда
1l - 1 лиард
2l - 2 лиарда
10s - 10 сола
1Fl - 1 флорин
3Fl - 3 флорина
14Fl - 14 флорина
uCoin