+

Аржентина > Аржентински аустрал (1985 - 1991)

Година½c1c5c10c50c1A5A10A100A500A1000AГодина
 -  -  -  -  -  -  -  - 100A500A1000A1991
 -  -  -  -  -  -  -  - 100A500A1000A1990
 -  -  -  -  - 1A5A10A -  -  - 1989
 -  - 5c10c50c -  -  -  -  -  - 1988
 - 1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1987
 - 1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1986
½c1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1985
Парична система: 1 аустрал = 100 сентавос
½c - ½ сентаво
1c - 1 сентаво
5c - 5 сентавос
10c - 10 сентавос
50c - 50 сентавос
1A - 1 аустрал
5A - 5 аустрала
10A - 10 аустрала
100A - 100 аустрала
500A - 500 аустрала
1000A - 1000 аустрала
uCoin