+

Ангуила > Британски задморски територии (1968 - 1970)

Монетния двор комплект
×
Година
Година$1$2$4$5$10Година
$1$2$4$5$101970
$1$2$4$5$101969
Парична система: 1 долар = 100 цента
 - ½ долар
$1 - 1 долар
$2 - 2 долара
$4 - 4 долара
$5 - 5 долара
$10 - 10 долара
uCoin