+

Алжир > Народна демократична република (1964 - 2018)

Разнообразие
10
Монетния двор комплект
×
Година1c2c5c10c20c¼D50c½D1D2D5D10D20D50D100D200DГодина
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D20D50D100D200D2018
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D20D50D100D200D2017
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D20D50D100D200D2016
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D20D50D100D200D2015
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D20D50D -  - 2014
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D20D50D100D200D2013
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D20D -  - 200D2012
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 2D5D10D20D50D100D - 2011
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D - 2010
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D - 2009
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D - 50D -  - 2008
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D - 2007
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D -  -  -  - 2006
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D - 20D -  -  - 2005
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D2D5D10D20D50D100D - 2004
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D10D - 50D100D - 2003
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D2D5D10D20D50D100D - 2002
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D - 5D10D20D50D100D - 2000
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D2D5D10D20D50D -  - 1999
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5D10D -  -  -  - 1998
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D2D5D - 20D50D -  - 1997
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20D50D -  - 1996
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100D - 1994
 -  -  -  -  -  -  -  - 1D2D5D - 20D50D100D - 1993
 -  -  -  -  - ¼D - ½D1D2D5D10D20D50D -  - 1992
 -  -  - 10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1989
 -  -  - 10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1984
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D -  -  -  - 1981
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D -  -  -  - 1979
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1973
 -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1971
1c2c5c10c20c - 50c - 1D -  -  -  -  -  -  - 1964
Парична система: 1 динар = 100 сантима
1c - 1 сантим
2c - 2 сантима
5c - 5 сантимата
10c - 10 сантимата
20c - 20 сантимата
50c - 50 сантимата
¼D - ¼ динар
½D - ½ динар
1D - 1 динар
2D - 2 динара
5D - 5 динара
10D - 10 динара
20D - 20 динара
50D - 50 динара
100D - 100 динара
200D - 200 динара
uCoin